De projectenportefeuille

Het projectenportefeuille Feel Wood is aanwezig op twee prioritaire gebieden binen het programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Dit zijn de bescherming en verbetering van het milieu door middel van een geïntegreerd beheer van rensoverschrijdende grondstoffen, de verbetering en ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking inzake onderzoek en innovatie.

Deze portefeuille bestaat uit de projecten Forêt Pro Bos, Trans Agro Forest, ProFilWood en FormaWood.  De 22 organisaties verzamelen hun expertise en kennis om de houtindustrie beter te valoriseren over de grenzen heen, en dit van de aanplant tot het afgewerkte product en zijn gebruik.

De projectenprotefeuille Feel Wood werkt rond 3 prioritaire assen:

  • De werkgelegenheid binnen de korte keten
  • De mobilisatie en de valorisatie van regionale soorten
  • De bescherming van de omgeving samen met duurzame ontwikkeling

De algemene doelstelling van het project portfolio " Feel Wood" is de ontwikkeling van alle schakels in de houtindustrie op de Franse, Waalse en Vlaamse pistes. Hierdoor werken spelers uit upstream (boseigenaren en exploitanten) en downstream (primaire producenten, remanufacturers, aannemers, installateurs, ...) in een communaal belang in plaats van hun eigen weg. De projectportefeuille levert hier zodoende resultaat dat niet zou kunnen bestaan ​​in de context van afzonderlijke projecten.

Het globale budget van de projectportefeuille bedraagt € 8.058.199,71. Daarvan financiert het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 55%, ofwel € 4.432.009,72.