Het doelpubliek

Het doelpubliek van het projectenportefeuille “Feel Wood” zijn :

  • Eigenaars die hun bossen beheren om het hout te oogsten
  • Landbouwers (mits toestemming van de eigenaar) die agroforestry op hun gronden ontwikkelen;
  • Primaire houtverwerkende bedrijven, bosexploitanten en -sectoren die instaan voor de aankoop van hout op stam, het vellen, onttakken en ruw bewerken van bomen, het uitslepen en het uitrijden uit het bos, het laden langs de bosranden, het hakselen of frezen en het verkopen van rondhout aan de secundaire houtverwerkende bedrijven ;
  • Secundaire houtverwerkende bedrijven die een eindproduct maken : schrijnwerk (interieur of exterieur), timmerwerk , houtsceletbouw, meubilair , enz.
  • Aannemers, architectenkantoren en studiebureaus die het hout zullen aanbevelen en gebruiken in het kader van bouwprojecten.