De partners

De 22 partners van de Feel Wood projectenportefeuille zijn :

panneau-logos.jpg

De 4 projecten worden gecoördineerd door het koepelproject Feel Wood, die bestaat uit 5 partners:

  • Een projectleider: Fibois Hauts-de-France, die ook projectleider is van ProFilWood
  • 2 projectpartners: Ligne Bois, projectleider van FormaWood en het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos
  • 2 geassocieerde projectpartners: CARAH, ook projectleider Forêt Pro Bos en Hainaut Développement Gestion, die projectleider is van Trans Agro Forest

Fibois Hauts-de-France

FiboisFibois Hauts-de-France is de hereniging van de bos- en houtsector in de Franse regio’s Hauts-de-France. Het is belast met de animatie van de sector en verzamelt alle professionelen van de sector, gaande van privé en publieke boseigenaars tot bosbouwers, zagers, schrijnwerkers, timmermannen, houtvervaardigers, enz.

Fibois Hauts-de-France voert de ontwikkelingsstrategie van de sector uit inzake korte, kwaliteitsvolle ketens en de waardering van lokale boomsoorten in de bouw en als energiebron. In het kader hiervan ontwikkelt de hereniging acties ten voordele van de professionelen: technische en economische begeleiding, voorschrijvingsacties, collectieve informatie-, opleidings- en/of netwerkingsacties, promotieacties, hulp ten behoeve van innovatie, enz. Daarnaast is het ook de taak van Nord Picardie Bois om een economisch waarnemingscentrum voor de sector te leiden en haar acties en troeven bij grote doelgroepen te doen kennen.

www.bois-et-vous.fr

Ligne Bois

Ligne BoisLigne Bois is een informatie-, bewustmakings- en animatiecentrum dat als doel heeft het gebruik van hout in de bouw te waarderen. De vereniging beoogt de promotie van hout als materiaal in de nieuwbouw, de renovatie, de binnen- en buitenhuisinrichting door middel van de verschillende evenementen die zij organiseert.

De vereniging heeft als taak de professionelen, de administraties en de particulieren te informeren en te sensibiliseren over het gebruik van hout als materiaal in eengezinswoningen, openbare gebouwen, de tertiaire sector, groepswoningen, milieuvriendelijke buurten of nog de stadsinrichting en hierdoor bij te dragen tot de promotie van de bouw vanuit een duurzame benadering.

www.lignebois.be

Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos

APBHet APB-NB (vzw) is een samenwerkingsverband tussen de vzw Landelijk Vlaanderen en de Koepel van de Vlaamse Bosgroepen opgericht met de steun van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om het uniek overlegorgaan te zijn tussen het ANB en de private terreinbeheerders.
De doelstellingen bestaan uit:

  • het begeleiden van de implementatie van het Natura 2000 programma door de private beheerders;
  • het doorgeefloket te zijn in de twee richtingen tussen die beheerders en de betrokken overheid. Dit betekent ook het organiseren van een infoloket, het vormen van eenduidige standpunten en de beheerders vertegenwordigen in overlegplatforms waar privaat beheer zetelt.
De betrokken doelgroep bestaat uit grotere en kleinere private bos- en natuurbeheerders, inclusief de talrijke boseigenaren aangesloten bij de bosgroepen.

www.privaatbeheer.be/apb-nb/

CARAH

CARAHCARAH is een solide structuur, met een staf van bijna 50 FTE. Zij is actief op vele vlakken gericht op
landbouw, milieu en agro-voedsel. Ze is geassocieerd met het provinciaal onderwijs van Ath waarvan een hogeschool (HEPH Condorcet) en een middelbare technische school (IPES) deel uitmaken.

Met het onderwijs dat er wordt gegeven, is CARAH een van de oudste en een van de meest complete landbouwonderwijsinstituten in België. Haar activiteiten zijn vooral verdeeld over Henegouwen en Wallonië, maar ook over gans België en andere landen binnen en buiten de EU. Sinds 1994 heeft de « Forêt Nature-Environnement » afdeling van CARAH, geassocieerd met de « Centre de Populiculture du Hainaut », diverse Europese of Waalse projecten gewijd aan de populierboom.

www.carah.be

Hainaut Développement Gestion

Hainaut DéveloppementHD Gestion is de beherende vzw van Hainaut Developpement, een instelling van de provincie Henegouwen belast met alle zaken op het vlak van economie, milieu en landbouw. De vzw is uitsluitend opgericht voor het beheren van de gefinancierde projecten, met name door Europa. De oprichting van een dergelijke juridische structuur toont de overtuiging van de provincie Henegouwen over het belang van de grensoverschrijdende omvang en toont zo ook de wil om een rol te spelen in de Europese bouw. Via de vzw van beheer heeft Hainaut Développement een lange ervaring in het opzetten en het beheren van Interreg-projecten, als partner en als leider.

www.hainaut-developpement.be