Het koepelproject

Het Feel Wood projectenportefeuille koepelproject heeft twee doelen: het coördineren en het animeren van de portefeuille in zijn geheel, evenals communiceren over de geboekte resultaten

De 4 deelprojecten zijn de volgende: Forêt Pro Bos, Trans Agro Forest, ProFilWood en FormaWood.

Die 4 projecten worden gecoördineerd door het koepelproject Feel Wood, die bestaat uit 5 partners:

  • Een projectleider: Fibois Hauts-de-France, die ook projectleider is van ProFilWood
  • 2 projectpartners: Ligne Bois, projectleider van FormaWood en het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos
  • 2 geassocieerde projectpartners: CARAH, ook projectleider Forêt Pro Bos en Hainaut Développement Gestion, die projectleider is van Trans Agro Forest

Het koepelproject “FeelWood” beschikt zelf over een budget van € 392.693,75, waarin het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) € 215.981,54 bijdraagt. De co-financierders van het pilootproject zijn de regio Hauts-de-France en het Waalse en Vlaamse gewest.

wallonie   Vlaanderen   Hauts-de-France

De thematische projectenportefeuille Feel Wood groepeert op zijn beurt projecten die zich concentreren op een gemeenschappelijk thema. Hierbij kijkt men vooral naar de projecten die kaderen in één van de economische sectoren bepaald binnen het samenwerkingsprogramma.

Een portefeuille zal aangevoerd door een project gericht op de sturing van de portefeuille: het koepelproject.

Dit project is uitsluitend verantwoordelijk voor de transversale coördinatie van de projecten, de sturing en de algemene communicatie, met inbegrip van de valorisatie van de resultaten.

Op een meer plastische manier kunnen we de uitvoering van een portefeuille vergelijken met het bouwen van een huis… Verschillende beroepen (projecten) werken samen, onder de coördinatie van een bouwmeester of een architect (koepelproject) die garant staat voor de algemene samenhang en het eindresultaat.

Elk beroep zou ook apart kunnen werken, maar het is net dankzij de samenwerking tussen iedereen dat een functioneel huis tot stand komt. Zo is het eindresultaat uiteindelijk meer dan de som van de individuele resultaten die iedereen apart had kunnen bereiken.